Bouwinspectie Den Haag

Bouwinspectie Den Haag

Bouwinspectie Den Haag bij o.a. metsel- en voegwerk .

Het uitvoeren van een visuele bouwinspectie: Breedte en verloop van de stootvoegen informatie met betrekking tot oppervlakte criteria van metselwerk, kunnen worden ontleend aan infoblad 37 van het KNB, dat is gebaseerd op de STABU-standaard en de Uitvoeringsrichtlijn Metselwerk constructies.

Bouwinspectie-Den-Haag

Er wordt gewerkt aan nieuwe criteria, maar die zijn nog niet formeel vastgesteld. Het is daarom verstandig om infoblad 37 als richtlijn te hanteren. In het infoblad is aangegeven dat voor metselwerk, waaraan normale visuele eisen worden gesteld (groep 3), de toegestane afwijking van de stootvoegbreedte ten hoogste ± 3 mm mag zijn, waarbij de tolerantie van de steen moet worden opgeteld.

In dit geval zou het er op neerkomen dat het verschil tussen de breedste en smalste voeg in een afgebakend muurvlak 6 + 4 = 10 mm mag zijn.

Bouwinspectie van verband metselwerk

Bij metselwerk in halfsteens verband kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot het recht boven elkaar liggen van de stootvoegen. Daarover moeten in het bestek wel specifieke afspraken zijn gemaakt.

Bij metselwerk in wildverband zijn geen eisen van toepassing met betrekking tot het recht boven elkaar liggen van de stootvoegen. De kritiek dat de stootvoegen niet recht boven elkaar liggen is dus niet gegrond.

Bouwinspectie Den Haag en de lint- en stootvoeg

Dikte en verloop van de lintvoegen: In infoblad 37 is aangeven dat het verschil in de dikte van de lintvoeg 3 mm mag bedragen + de tolerantie van de steen. Bij de hier toegepaste stenen geldt dus dat er binnen een muurvlak het verschil tussen de dikte van de lintvoegen 3 + 2 = 5 mm mag bedragen.

Voor het horizontale verloop van de lintvoegen is een criterium van 3 mm/m opgenomen met een maximum van 8 mm, waarbij dan ook de tolerantie van de steen moet worden opgeteld. Bij de toegepaste stenen houdt dat dus in 5 mm/m, met een maximum van 10 mm.

Bouwinspectie Den Haag bij scheuren in metselwerk

Scheuren in stenen: In het gevelmetselwerk komen plaatselijk stenen voor die in het zichtvlak een scheur vertonen. Dat betreffen droogscheuren, die ontstaan bij het drogen, als de buitenkant van de steen al redelijk droog is en de kern nog een hoger vochtgehalte heeft.

Als de kern vervolgens ook gaat drogen en krimpen, ontstaan er in de droge rand van de stenen scheuren, doordat de gedroogde massa niet meer plastisch is. De scheuren lopen meestal maximaal 10 – 20 mm de steen in. Ze hebben geen invloed op de duurzaamheid of vorstbestandheid van de steen, maar kunnen wel visueel storend zijn. In BRL 1007 (2017) is met betrekking tot scheuren het volgende vastgelegd:

Scheuren worden als zodanig aangemerkt als deze aangrijpend op twee ribben op de beoogde zichtzijde van de steen aanwezig zijn en een breedte hebben groter of gelijk aan 0,2 mm.
Scheuren met een breedte van minder dan 0,2 mm worden als haarscheuren beschouwd. Deze zijn in alle gevallen acceptabel. Bouwinspectie Den Haag? Neem gerust contact op met Bouwkundige keuring Den Haag.