Bouwkundige keuring Zoetermeer

Bouwkundige keuring Zoetermeerbouwkundige keuring zoetermeer

Bouwkundige keuring Zoetermeer beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van funderingsonderzoek in de regio en werkt samen met een gekwalificeerd team van gespecialiseerde, bouwkundige professionals.

Verzakking van gebouwen is een veelvoorkomende problematiek in Nederland. Hier kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn, zoals de samenstelling van de bodem, aanwezige omgevingsfactoren of simpelweg ouderdom van het betreffende pand.

Bouwkundige keuring Zoetermeer verricht verschillende inspectie-metingen, welke een beeld geven over de eventuele mate van verzakking van uw pand of woning. Wij kunnen het gehele gebouw in kaart brengen om verzakking te bepalen, maar ook is het mogelijk om slechts een enkele woning of onderdeel van het gebouw te laten meten.

Afhankelijk van uw specifieke situatie zal onze bouwkundig inspecteur kiezen voor een lintvoegmeting of een vloerwaterpassing. Beide methodes hebben als uitgangspunt de aanname dat het pand in het verleden, ten tijde van de oprichting perfect horizontaal oftewel waterpas gelegen heeft. Door te kijken naar de mate van afwijking ten opzichte van deze voormalige waterpas-ligging wordt een nauwkeurig inzicht verkregen omtrent hedendaagse vervormingen van het pand.

Een vloerwaterpassing kan worden gebruikt wanneer slechts een deel van het pand beschikbaar is voor inspectie, bijvoorbeeld wanneer u (een) aparte woning(en) in kaart wenst te brengen. Hierbij wordt er gekeken in hoeverre het verloop van de vloeren op dit moment afwijkt van de originele waterpas-stand.

Bij een lintvoegmeting vormen niet de binnenmuren en –vloeren het uitgangspunt, maar vaststaande elementen aan de buitengevel van het gebouw – zoals de zogenaamde lintvoegen. Ook raamkozijnen aan dakafwerkingen zijn denkbaar, zolang de elementen ooit maar een perfecte waterpasligging gekend hebben. Omdat er verschillende elementen langs de buitenmuren gemeten zullen worden, is een dergelijke verzakkingsmeting met name geschikt voor losstaande gebouwen.

Bouwkundige keuring Zoetermeer adviseert u graag welke aanpak voor uw specifieke verzakkingsthematiek het meest geschikt zal zijn. Beide inspecties zijn non-invasief, wat wil zeggen dat er geen hak- en breekwerk bij aan te pas komt. Zo kunnen onze bouwkundige inspecteurs een dergelijke meting snel en eenvoudig voor u uitvoeren.